ΔΙΑΦΘΟΡΆ ΤΕΛΟΣ


ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

«ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΤΕΛΟΣ!  

CORRUPTION STOP!»

Εμείς, ως ενεργοί πολίτες, που ξεσηκωθήκαμε κατά της διαφθοράς δηλώνουμε σήμερα έτοιμοι να συνεχίσουμε τη προσπάθειά μας κατά τρόπο οργανωμένο και συστηματικό. 

Τα επίπεδα της διαφθοράς στην Κυπριακή Δημοκρατία έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο που απειλούν το κράτος δικαίου, ντροπιάζουν το όνομα της Κύπρου, και μειώνουν την αξιοπιστία της τόσο στην ΕΕ όσο και διεθνώς. Η συστημική διαφθορά καλλιεργεί τον κυνισμό στην κοινή γνώμη, στρέφει εκτός ή εναντίον της πολιτικής τους πολίτες, διώχνει τις νέες γενιές από τη χώρα, και συνιστά πλέον απειλή για τη δημοκρατία και την ίδια την ασφάλεια της χώρας μας. Δεν πάει άλλο! Πρέπει να τεθεί τέλος στη διαφθορά τώρα!

Ο στόχος μας δεν είναι – δεν πρέπει να είναι - τίποτα λιγότερο από την ολοσχερή εξάλειψη της διαφθοράς. Οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι πρέπει να απαξιώνονται ηθικά και να περιφρονούνται πολιτικά. Για να χτιστεί η κουλτούρα της απαξίωσης της διαφθοράς και των διεφθαρμένων, απαιτούνται δραστικές θεσμικές παρεμβάσεις και αυτό ακριβώς επιδιώκουμε με τα αιτήματα μας:

Πρώτον, την άμεση παραίτηση όλων των πολιτικών αξιωματούχων εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας που ενεπλάκησαν άμεσα ή έμμεσα στην έκδοση διαβατηρίων μέσω του προγράμματος πολιτογραφήσεων, καθώς και του νυν υπουργού των εσωτερικών Νίκου Νουρή, του οποίου οι απαράδεκτες πράξεις και παραλείψεις έχουν εκθέσει ανεπανόρθωτα τη χώρα μας.

Δεύτερον, τον άμεσο τερματισμό του επενδυτικού προγράμματος, τη μη αποδοχή νέων αιτήσεων, και την εξέταση των αιτήσεων που εκκρεμούν από ανεξάρτητη επιτροπή με την συμμετοχή αδιαμφισβήτητου κύρους και ήθους προσώπων. Οπωσδήποτε δεν μπορεί ο τελικός λόγος να ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών, του οποίου η αξιοπιστία έχει τρωθεί. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η τυχόν υιοθέτηση νέου επενδυτικού προγράμματος, που να συνδέεται με την έκδοση διαβατηρίου, χωρίς την προηγούμενη εκτενή διαβούλευση με τους θεσμούς του κράτους, τους πολίτες της Κύπρου και τους θεσμούς της ΕΕ.   

Τρίτον, την άμεση δημοσίευση της «Λίστας Γιωρκάτζη», όπως προνοεί η απόφαση της Βουλής 

Τέταρτο, να δοθεί άμεση πρόσβαση στον Γενικό Ελεγκτή σε όλους τους φακέλους των διαβατηρίων που εκδόθηκαν μέσω του σχεδίου για να γίνει ενδελεχής έλεγχος κατά πόσον παραβιάστηκε ο νόμος, καθώς και διερεύνηση για τυχόν εμπλοκή Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων και των οικογενειακών τους ή κομματικών επιχειρήσεων, με ειδική βαρύτητα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το Πρόεδρο της Βουλής, βουλευτές, υπουργούς, αρχηγούς και στελέχη κομμάτων.

Πέμπτον, την τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε στις περιπτώσεις παραιτήσεων αξιωματούχων για λόγους ατιμωτικής συμπεριφοράς να τους αφαιρούνται αυτόματα όλα τα προνόμια και ωφελήματα.

Πέραν των ανωτέρω, ως ενεργοί πολίτες, ζητούμε και θα εργαστούμε για: (1) την εσπευσμένη προώθηση της εκκρεμούσας νομοθεσίας που αφορά στη θέσπιση της Αρχής κατά της Διαφθοράς, (2) τη ρύθμιση της λειτουργίας των ομάδων πίεσης (lobbying) με βάση τις άριστες διεθνείς πρακτικές, (3) την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος (whistle blowers), και (4) την πλήρη υιοθέτηση των 16 συστάσεων της επιτροπής GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Επιπρόσθετα εισηγούμαστε την θέσπιση και εφαρμογή Κώδικα Δεοντολογίας για τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, καθώς και για τους βουλευτές. Η σύνταξη να γίνει στην βάση προτύπων του Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωκοινοβουλίου αντίστοιχα και αρμοδιότητα για αυτούς, καθώς και για την διαχρονική παρακολούθηση πιστής εφαρμογής τους να έχει η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της διαφθοράς, με ειδική προς τούτο πρόνοια στον νέο νόμο.

Θεωρούμε ότι αντί της αναβίωσης του σχεδίου επενδύσεων με επικέντρωση στον οικοδομικό τομέα, η κυβέρνηση θα πρέπει να κινηθεί με ταχύτητα στην αξιοποίηση των κονδυλίων που αναλογούν στη Κύπρο από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (1.4 δις ) και από το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης (1.3δις) στους τομείς της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, της Οικονομίας της Γνώσης, και του Κράτους Δικαίου

Για τα ανωτέρω θέματα, προτιθέμεθα να προβούμε σε παραστάσεις στους: Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Πρόεδρο της Βουλής, Γενικό Εισαγγελέα, και αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων. 

Οργανωμένα σύνολα πολιτών:

Πλατφόρμα ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!

ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

ΟΠΕΚ

ΦΗΜΟΝΟΗ

Αριστερή Κίνηση-Θέλουμε Ομοσπονδία (ΑΚΘΟ) 

Πρωτοβουλία για τη ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ 

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ 

Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου  (MIGS)  

Πρωτοβουλία Σοσιαλιστών

ΙΚΜΕ (Ιδρυμα Κοινωνικοπολιτικών Μελετών)

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.